Chương trình đào tạo

Văn bản quy chế Văn bản quy chế

Quy định về xét tuyển đầu vào đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu

2016-10-05 Web Qui che xet tuyen_ThS dinh huong nghien cuu cua DHBKHN.pdf

 

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học năm 2014

014 Quy_dinh_to_chuc_quan_ly_DTSDH_(Web).pdf