Tuyển sinh Tuyển sinh

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ( Mã tuyển sinh: ET-E4)

Tổ hợp môn xét tuyển

  • Toán, Lý, Hóa

  • Toán, Lý, Anh
    (Môn chính: Toán
    )

Điểm trúng tuyển các năm trước

  • Năm 2015: 25.50

  • Năm 2016: 22.65 

  • Năm 2017: 25.50

Liên hệ

Với các bạn học sinh muốn tìm hiểu thêm chương trình đào tạo tiên tiến này để đăng ký xét tuyển, xin liên hệ theo địa chỉ sau:

 

PGS. Nguyễn Xuân Quyền

Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo

Viện Điện tử - Viễn thông

Email: quyen.nguyenxuan@hust.edu.vn

 

Với các bạn sinh viên muốn tìm hiểu thêm cơ hội chương trình mang lại khi đã là sinh viên của chương trình tiên tiến, xin liên hệ:

 

PGS. Trương Thu Hương

Coordinator của chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử -Viễn thông

Viện Điện tử - Viễn thông

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn

 

Đề cương chương trình