Viện - Trung tâm nghiên cứu Viện - Trung tâm nghiên cứu

Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

Văn phòng: P508 - Tòa nhà Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 36231151

Fax: 024 36231152


Viện Nghiên cứu Quốc tế về KH & KT tính toán

Văn phòng: P626 - Thư Viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38683209

Fax: 024 36231152

Website: icse.hust.edu.vn


Trung tâm Khoa học & Công nghệ cao su

Văn phòng: Tòa nhà D2A

Điện thoại: 024 36231648

Fax: 024 36231647


Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và dưới nước

Văn phòng: C8 - 210

Điện thoại: 024 36231283

Fax: 024 36231283


Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ

Văn phòng: C1 - 325

Điện thoại: 024 36231609

Fax: 024 36231608

Website: cti.hust.edu.vn


Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme

Văn phòng: C10 - tầng 2

Điện thoại: 024 3869 2731/ 3869 2370

Website: pc.hust.edu.vn


Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS)

Văn phòng: P605 - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 3623 1673

Fax: 024 3623 1672


Trung tâm Điện tử Y sinh

Văn phòng: 307 - C9

Điện thoại: 024. 38682099

Website: bmec.hust.edu.vn


 

Viện Nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA)

Văn phòng: Tầng 8 tòa nhà B1

Điện thoại: 024 3868 30 87

Fax: 024 3868 35 51

Website: mica.edu.vn


Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên

Văn phòng: C10B - tầng 1, 2

Điện thoại: 024 38684376

Fax: 024 38691256


Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ AIST

Văn phòng: Nhà F

Điện thoại: 024 3 623 04 35/ 32215 3091

Fax: 024 3 623 02 93

Website: aist.hust.edu.vn


Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

Văn phòng: Tòa nhà ITIMS, C10

Điện thoại: 024 38692518

Fax: 024 38692963


Trung tâm An toàn và An ninh Thông tin

Văn phòng:  Nhà CNC

 Điện Thoại: 024 3868 3092