Tin tức

Quay lại

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2019 với tổng số 40 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012) – Mẫu TD01;
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển - Mẫu TD02;
 3. Thông tin ứng tuyển - Mẫu TD03;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Ghi chú:

 • Nơi nhận hồ sơ: tại Phòng TCCB số 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 • Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng TCCB.
 • Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng TCCB bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn . Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng TCCB để có kế hoạch thực hiện.

 -     Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển

III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

20/2 - 19/3/2019

Phòng TCCB  thu nhận, kiểm tra hồ sơ

20/3 - 21/3/2019

 • Phòng TCCB hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển, cung cấp tài liệu ôn thi cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Thí sinh đóng lệ phí dự thi theo qui định;
 • Các đơn vị thành lập tổ chuyên môn;
 • Phòng TCCB thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị.

22/3 -29/3/2019

Xét tuyển theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng TCCB.

30/3 - 02/4/2019

Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.

 

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T04
21
Khai mạc kỳ thi OLYMPIC CƠ HỌC LẦN THỨ XXXI-2019