Tin tức

Quay lại

Quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

I. XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng

- Không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành.

- Ưu tiên các thí sinh đạt mức giải cao hơn nếu số lượng ĐKXT vào một ngành vượt quá 20% chỉ tiêu ngành.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một ngành căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh và môn thi như sau:

Môn thi

Ngành tuyển thẳng

Toán

Tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các ngành, ngoại trừ FL1 và FL2.

Vật lý

Hóa học

Tuyển thẳng vào một ngành trong số CH1, CH2, CH3, BF1, BF2 và EV1.

Sinh học

Tin học

Tuyển thẳng vào một ngành trong số IT1, IT2, IT3, IT-E6, IT-E7, MI1, MI2, IT-LTU, IT-VUW, IT-GINP và TROY-IT

Anh văn

Tuyển thẳng vào ngành FL1 hoặc FL2

 

3. Thí sinh đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào một ngành căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh, môn đoạt giải, mức giải và chỉ tiêu tuyển thẳng của ngành như sau:

Môn đoạt giải

Mức giải

Ngành tuyển thẳng

Toán

Giải Nhất, Nhì, Ba

Xét tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các ngành, ngoại trừ FL1 và FL2.

Vật lý

Giải Nhất, Nhì

Giải Ba

Xét tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các ngành, ngoại trừ IT1, IT2, IT3, FL1 và FL2.

Hóa học

Giải Nhất, Nhì, Ba

Xét tuyển thẳng vào một ngành trong số CH1, CH2, CH3, BF1, BF2 và EV1.

Sinh học

Tin học

Giải Nhất, Nhì, Ba

Xét tuyển thẳng vào một ngành trong số IT1, IT2, IT3, IT-E6, IT-E7, MI1, MI2, IT-LTU, IT-VUW, IT-GINP và TROY-IT

Anh văn

Giải Nhất, Nhì, Ba

Xét tuyển thẳng vào ngành FL1 hoặc FL2

4. Thí sinh đoạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào một ngành trong số các ngành ME2, TE2, HE1, MS1, MI2, CH2, BF1, EV1, TX1, TX2, PH1, NE1, ED1 và các Chương trình đào tạo quốc tế với các điều kiện sau đây:

- Nội dung đề tài đã đoạt giải phù hợp ngành học (do Hội đồng tuyến sinh quyết định).

-Số lượng tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia vào ngành đó chưa vượt quá 20% chỉ tiêu ngành.

5. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng theo nguyện vọng ngành.

6. Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

7. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có kết quả học tập THPT từng năm đạt loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học một ngành do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở xem xét kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học.

8. Đối với thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng học tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (bảng điểm), năng lực tiếng Việt và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

II. XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO PFIEV

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng Chương trình Đào tạo tài năng

- Không vượt quá 40% chỉ tiêu dự kiến của chương trình.

- Ưu tiến các thí sinh đạt mức giải cao hơn nếu số lượng ĐKXT vào một chương trình ĐTTN vượt quá 40% chỉ tiêu của chương trình.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế, đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì tiếp tục được tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một chương trình ĐTTN.

3. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì tiếp tục được xét tuyển thẳng vào học một chương trình ĐTTN căn cứ vào chỉ tiêu, môn đoạt giải và mức giải như sau:

Môn đoạt giải và mức giải

Chương trình ĐTTN

Toán (giải Nhất, Nhì), Vật lý (giải Nhất)

Xét tuyển thẳng vào một trong tất cả các chương trình ĐTTN theo nguyện vọng

Toán (giải Ba), Vật lý (giải Nhì, Ba)

Xét tuyển thẳng vào chương trình ĐTTN Điện tử-Viễn thông hoặc ĐTTN Vật lý kỹ thuật

Hóa học (giải Nhất, Nhì, Ba)

Xét tuyển thẳng vào chương trình ĐTTN Kỹ thuật Hóa học

Môn Tin học (giải Nhất)

Xét tuyển thẳng vào chương trình ĐTTN Toán tin hoặc ĐTTN Khoa học máy tính

Môn Tin học (giải Nhì, Ba)

Xét tuyển thẳng vào chương trình ĐTTN Toán tin

 

4. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, đã được tuyển thẳng vào Trường thì tiếp tục được xét tuyển thẳng vào một ngành thuộc chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (KSCLC) theo nguyện vọng. Trong trường hợp số lượng đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu theo ngành của chương trình, ưu tiên các thí sinh đạt mức giải cao hơn.

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và nộp hồ sơ về Trường đúng thời hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đăng ký xét tuyển thẳng vào các chương trình ĐTTN hoặc KSCLC sau khi hoàn thành thủ tục nhập học theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh.

IV. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Khi ĐKXT vào ngành/chương trình đào tạo của Trường, thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về Trường trong thời hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm (trong trường hợp điểm chuẩn trúng tuyển theo thang 30).

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh các ngành xem TẠI ĐÂY.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
22
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam