Tin tức

Quay lại

Phiên họp 11 Hội đồng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngày 25/10/2019, Hội đồng Trường tổ chức họp phiên thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trường ĐHBK Hà Nội. Tham dự phiên họp có 15 trong tổng số 19 thành viên của Hội đồng. PGS Lê Minh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020; các thành viên Hội đồng trường cũng đã thảo luận và thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động sửa đổi, bổ sung năm 2019; thống nhất chủ trương tái cơ cấu Viện KHCN quốc tế Việt Nam – Nhật Bản  và thành lập Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ Bách khoa.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã cho ý kiến, đánh giá, xếp loại năm học 2018-2019 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.