Tin tức

Quay lại

Hội đồng Trường ĐHBK Hà Nội họp phiên thứ sáu

Ngày 06/02/2018, Hội đồng Trường tổ chức họp phiên thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trường ĐHBK Hà Nội với sự tham gia của 15/19 thành viên dưới sự chủ trì của PGS Lê Minh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường. 

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, phiên họp này, Hội đồng Trường đã mời sinh viên Đoàn Quang Trung - Chủ tịch Hội sinh viên Trường, đại diện cho sinh viên tham dự với tư cách khách mời. 

Tại phiên họp, PGS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng đã báo cáo tóm tắt các hoạt động và tài chính năm 2017, đưa ra các kế hoạch hoạt động và tài chính năm 2018. Hội đồng Trường đã đánh giá, góp ý cho báo cáo của Hiệu trưởng; đồng thời ghi nhận các kết quả Trường đã đạt được trong năm 2017 như: ban hành một số văn bản theo Quyết nghị của Hội đồng trường gồm Chiến lược phát triển Trường 2017-2025, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính; thực hiện tốt kế hoạch đặt ra đối với các hoạt động: tuyển sinh, kiểm định chất lượng giáo dục, tăng số lượng các công bố quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trường vẫn còn một số tồn tại như: chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu chưa có nhiều chuyển biến; nhiều hoạt động như điều chỉnh chương trình đào tạo, ban hành các quy chế... còn chậm so với kế hoạch; chưa xây dựng được hệ thống báo cáo tài chính chuẩn mực phục vụ công tác quản trị tài chính.

Liên quan đến công tác sinh viên, sinh viên Đoàn Quang Trung đưa ra một số trao đổi về việc sử dụng dịch vụ cho sinh viên trong khuôn viên Trường; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn; việc lên điểm còn chậm, gây tâm lý lo lắng cho sinh viên... Những vấn đề này đã được PGS Trần Văn Tớp, PGS Phạm Hoàng Lương ghi nhận, trao đổi và sẽ chỉ đạo giải quyết.

Cũng trong phiên họp, Hội đồng Trường đã thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2018 do Hiệu trưởng đề xuất và thảo luận một số điểm chính trong Dự thảo Quy chế công tác cán bộ. Theo đó, trong năm 2018, hoạt động của Hội đồng Trường dự kiến gồm 4 phiên họp, thực hiện các chuyên đề giám sát hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất của BK-Holdings, tình hình khai thác dịch vụ của Trường và hoạt động của một số Viện.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
22
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam