thông điệp hiệu trưởng thông điệp hiệu trưởng

Chào mừng các bạn đã đến với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Trường ĐHBK Hà Nội), trường đại học kỹ thuật có truyền thống, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam.

Từ khi thành lập năm 1956, các thế hệ giảng viên và cán bộ Trường ĐHBK Hà Nội luôn tận tụy cống hiến cho sứ mạng nghiên cứu phát triển tri thức và đào tạo những con người ưu tú, phục vụ xã hội và đất nước. Sự đóng góp lớn lao của đội ngũ hàng trăm ngàn cựu sinh viên, những người đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế-xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và giáo dục-đào tạo, đã làm nên danh tiếng ĐHBK Hà Nội ngày nay.

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, trong những năm qua Trường ĐHBK Hà Nội luôn kiên định giữ vững chất lượng đồng thời tiến hành đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, mong đợi của xã hội và của Nhà nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa. Tầm nhìn 2030 và Chiến lược phát triển 2017-2025 đã được hoạch định và triển khai hiệu quả, danh tiếng và vị thế của Trường từng bước được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tiềm lực và thành tích nghiên cứu của Trường ĐHBK Hà Nội đã dần tiệm cận với chuẩn mực khu vực. Kết quả tuyển sinh hằng năm cho thấy Trường ĐHBK Hà Nội luôn là địa chỉ thu hút những học sinh ưu tú nhất của cả nước. Với kết quả đạt chứng nhận kiểm định quốc tế năm 2017, xếp hạng 261-270 châu Á theo QS Asia 2018 và 3 nhóm ngành lớn xếp hạng 401-550 thế giới (và đứng số 1 Việt Nam) theo QS WUR by Subject 2019, ĐHBK Hà Nội đang tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trong làn sóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tương lai phía trước sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn cùng với những thách thức khó lường, nhưng sứ mạng cao cả của trường đại học không thay đổi. Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Trường ĐHBK Hà Nội kiên định con đường đổi mới theo tầm nhìn và chiến lược đã hoạch định để phát triển Trường thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực. ĐHBK Hà Nội sẽ tiếp tục là nơi hội tụ tri thức khoa học và công nghệ, là môi trường thu hút và phát triển tài năng, đóng góp những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội và đất nước.

PGS Hoàng Minh Sơn
Hiệu trưởng

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ

  • THÀNH LẬP NĂM 1956
  • ĐÀO TẠO
  • Đào tạo ~ 34.300 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
  • 65 chuyên ngành đại học, 40 chuyên ngành cao học và 43 chuyên ngành tiến sĩ
  • HỢP TÁC
  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế