Thông báo

Thông báo về kế hoạch làm lại thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên sẽ tổ chức làm lại Thẻ sinh viên cho những sinh viên bị mất thẻ, hỏng thẻ như sau:

  1. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đào tạo chính qui các khóa (trừ sinh viên K61 Nhà trường sẽ tổ chức đợt riêng).
  2. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 02 ảnh 3x4 (ảnh mới chụp, không phải trên chất liệu giấy lụa), chứng minh nhân dân và phí làm lại thẻ đến Phòng 103-104 nhà C1 đăng ký làm lại thẻ với Cán bộ quản ngành (Bàn 1, Bàn 2 và Bàn 7).
  3. Thời gian đăng ký làm và nhận lại thẻ mới:

Sinh viên đến đăng ký làm lại thẻ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần vào các đợt như sau:

  • Đợt 1: Đăng ký từ 12/9 đến 22/9/2016; Nhận lại từ 11/10/2016
  • Đợt 2: Đăng ký từ 05/12 đến 15/12/2016; Nhận lại từ 04/01/2017.

Chú ýSV đăng ký làm lại thẻ sẽ được cấp Giấy chứng sinh viên nhận tạm thời có dán ảnh trong thời gian đợi nhận thẻ mới.