Thông báo

Quay lại

Thông báo tuyển chọn chương trình phát triển nghiên cứu cơ bản

Ngày 19/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4856/BGD ĐT-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (được phê duyệt tại Quyết định số 4460/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Khoa học Công nghệ trân trọng thông báo và kính gửi lãnh đạo các đơn vị cùng các nhà khoa học của Trường tham gia xây dựng Thuyết minh đề tài KHCN (theo mẫu kèm theo).

Hồ sơ bản cứng gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng pdf các tài liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: chuongtrinh562@moet.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 17 giờ 00 ngày 20/11/2018 (theo dấu bưu điện nơi nhận hoặc theo thời gian nhận trên email).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: TS. Nguyễn Kim Dung, CVC Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

Tệp đính kèm: Công văn 4856 ; Quyết định 4460