Thông báo

Lễ ra mắt hệ thống quản trị đại học trực tuyến eHUST

Để tạo thuận tiện cho thầy cô, cán bộ và sinh viên, từ năm học 2021-2022 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ triển khai đưa web Hệ thống quản trị đại học trực tuyến https://e.hust.edu.vn (1 cổng) và app eHUST vào sử dụng.

Kính mời các Thầy cô, cán bộ viên chức, các em sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham dự "Lễ ra mắt hệ thống quản trị đại học trực tuyến eHUST"

Thời gian: 9h00 - 9h45  thứ 4 ngày 22/9/2021 

Hình thức: Lives event trên TEAMS 

Link sự kiện trên TEAMS: https://event.hust.edu.vn/ehust

Trân trọng.