Thông báo

Quay lại

Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”

Với mục tiêu giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ đến được đông đảo các đối tượng thụ hưởng tiềm năng của dự án nhằm thu hút được một số lượng lớn các hồ sơ đề xuất tốt nhất cũng như hướng dẫn, cập nhật quy trình đánh giá, tuyển chọn các đơn vị thủ hưởng dự án,  Ban quản lý dự án FIRST sẽ tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào 3 ngày 13, 15, 17/9/2016 lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Để chương trình hội thảo được diễn ra thành công, kính mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm phúc đáp bằng cách điền và gửi phiếu đăng ký (đính kèm theo đây) về ban tổ chức trước 12h ngày 07/09/2016. Phiếu đăng ký có thể gửi theo số fax 04 6286 4956 hoặc email: quannd@first-most.vn

Chương trình dự kiến của Hội thảo xem chi tiết tại đây.

Ban tổ chức sẽ đài thọ các chi phí liên quan đến hội thảo (phòng họp, tài liệu….). Chi phí đi lại, ăn ở do đơn vị tự chi trả.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội