Tổ chức - Nhân sự - Tuyển dụng

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020
11 tháng 12, 2020
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 3 THÁNG 12/2020   TT Họ và tên Năm sinh ...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
25 tháng 09, 2020
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020  ...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
30 tháng 06, 2020
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 cho các...
> Xem thêm
1 2 3 ... 4 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
22
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác của 7 Trường Đại học kỹ thuật