Tổ chức - Nhân sự - Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2021
31 tháng 08, 2021
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt 3...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2021
26 tháng 07, 2021
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt 3...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2021
28 tháng 04, 2021
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt 2...
> Xem thêm
Kết quả xét tuyển cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021
07 tháng 04, 2021
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức kỳ xét tuyển cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021. Hội đồng tuyển dụng trường đã họp và nhất trí trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi...
> Xem thêm
1 2 3 ... 5 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội