Thông báo về Chương trình Trao đổi sinh viên hè tại Đại hoc Niigat (NU), Nhật Bản
20 tháng 05, 2021
Phòng HTĐN xin thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình Trao đổi Hè online do Đại học Niigata Nhật Bản tổ chức như sau: Nội dung chương trình: Trao đổi Văn hóa, nâng cao hiểu biết...
> Xem thêm
Chương trình Thực tập sinh Samsung Display 2021-2
18 tháng 05, 2021
Phòng Hợp tác đối ngoại trân trọng thông báo Chương trình thực tập sinh Kỹ thuật và Chương trình thực tập sinh AI năm 2021 lần thứ 02 của Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV), Khu Công...
> Xem thêm
Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí năm 2021 của PTN trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit
14 tháng 05, 2021
Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí năm 2021 của PTN trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit
> Xem thêm
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022
12 tháng 05, 2021
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022
> Xem thêm
Học bổng nghiên cứu dành cho Nghiên cứu sinh và Tiến sĩ
29 tháng 04, 2021
Chương trình học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc - “PSDP-H Program” là chương trình học bổng hợp tác giữa Công ty Samsung Display (SDC), Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV), Trường ĐHBK Hà Nội...
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 45 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội