Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022
31 tháng 05, 2021
Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022
> Xem thêm
e-GRIESHMA - Chương trình Thực tập & Hòa nhập Văn hóa từ IIT Madras
27 tháng 05, 2021
Phòng HTĐN thông báo sinh viên đăng ký tham gia Chương trình  e-GRIESHMA - Chương trình Thực tập & Hòa nhập Văn hóa từ IIT Madras. Nội dung chương trình liên quan đến các kiến...
> Xem thêm
Thông báo về Chương trình Trao đổi sinh viên Hè Tokyo Tech AYSEAS 2021 (online)
27 tháng 05, 2021
Chương trình Trao đổi sinh viên Hè Tokyo Tech AYSEAS 2021 (online) cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư trẻ (Tokyo Tech AYSEAS 2021) Phòng HTĐN thông báo sinh viên đăng ký tham gia CT...
> Xem thêm
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
25 tháng 05, 2021
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
> Xem thêm
Thông báo về Hội nghị "Technology for Sustainability 2021"
24 tháng 05, 2021
Phòng Hợp tác Đối ngoại xin thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thảo về Công nghệ vì sự phát triển bền vững 2021, do Viện Công nghệ quốc gia (Nhật Bản) tổ chức (đồng tổ chức bởi...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội