Thông báo Khoa học - Công nghệ

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
29 tháng 07, 2022
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
> Xem thêm
Thông báo Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
06 tháng 12, 2021
Thông báo Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
> Xem thêm
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
22 tháng 06, 2021
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
> Xem thêm
Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022
31 tháng 05, 2021
Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022
> Xem thêm
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
25 tháng 05, 2021
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022
> Xem thêm
1 2 3 ... 10 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Bách khoa Ngày trở về 2022