Thông báo khác

Thư ngỏ của Hiệu trưởng hướng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà...
04 tháng 08, 2016
Kính gửi:  Các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, học viên và sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Năm 2016 đánh dấu một sự kiện trọng đại khi Đại học Bách...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
09
Sinh viên K65 nhập học (9 - 10/10/2020)