Thông báo Hợp tác - Đối ngoại - Truyền thôngHợp tác - Đối ngoại - Truyền thông

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn “Global PBL in Japan 2018” tài trợ bởi Viện...
23 tháng 08, 2018
Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên “Global PBL in Japan 2018” sang Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản, từ ngày 5.12.2018 đến ngày 15.12.2018.
> Xem thêm
Buổi giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo HUST - NATV 2018
03 tháng 05, 2018
Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBKHN và Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam
> Xem thêm
Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu toàn phần và tài trợ nghiên cứu của Châu Âu dành cho Việt Nam...
09 tháng 04, 2018
Phòng HTQT trân trọng giới thiệu Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu toàn phần và tài trợ nghiên cứu của Châu Âu dành cho Việt Nam EURAXESS ASEAN
> Xem thêm
Mời nộp Đề xuất Dự án Liên kết Đào tạo tài trợ bởi AUN/SEED-Net – JICA
26 tháng 02, 2018
Trong khuôn khổ Dự án AUN/SEED-Net giai đoạn IV (2018-2023), JICA sẽ tài trợ một số chương trình liên kết đào tạo sau đại học thuộc chương trình Collaborative Education Program (CEP) với thông tin như sau:
> Xem thêm
Học bổng sau đại học cho cán bộ ĐHBK Hà Nội tại Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản năm 2018
25 tháng 12, 2017
Chương trình hợp tác giữa trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản) được tiến hành từ năm 2005 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt phía bạn đã cấp nhiều học bổng cho cán bộ và sinh viên của trường ta sang đào tạo chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ liên thông tiến sĩ. Thông tin về các chương trình học bổng sau đại học năm 2018 như sau:
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 8 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
26
Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và CT SVBK 2019