Thông báo Hợp tác - Đối ngoại - Truyền thôngHợp tác - Đối ngoại - Truyền thông

Mời nộp bài báo tham dự Hội thảo quốc tế Seatuc Symposium 2019 tổ chức tại Trường ĐHBK Hà Nội...
11 tháng 10, 2018
Trong khuôn khổ Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á (SEATUC), Hội nghị quốc tế tế SEATUC 2019 với chủ đề “Towards Science and Engineering beyond Borders” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
> Xem thêm
Thông báo mời nộp đề xuất dự án liên kết đào tạo (cep 2019) tài trợ bởi AUN/SEED-NET...
09 tháng 10, 2018
Trong khuôn khổ Dự án AUN/SEED-Net giai đoạn IV (2018-2023), JICA sẽ tài trợ một số chương trình liên kết đào tạo sau đại học thuộc chương trình Collaborative Education Program (CEP 2019) với thông tin như sau:
> Xem thêm
Chương trình học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn “Global PBL in Japan 2018” tài trợ bởi Viện...
23 tháng 08, 2018
Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên “Global PBL in Japan 2018” sang Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản, từ ngày 5.12.2018 đến ngày 15.12.2018.
> Xem thêm
Buổi giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo HUST - NATV 2018
03 tháng 05, 2018
Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBKHN và Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam
> Xem thêm
Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu toàn phần và tài trợ nghiên cứu của Châu Âu dành cho Việt Nam...
09 tháng 04, 2018
Phòng HTQT trân trọng giới thiệu Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu toàn phần và tài trợ nghiên cứu của Châu Âu dành cho Việt Nam EURAXESS ASEAN
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 9 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.