Thông báo Hợp tác - Đối ngoại - Truyền thôngHợp tác - Đối ngoại - Truyền thông

Chương Trình Học Bổng Nghiên Cứu Tại Hàn Quốc
24 tháng 09, 2021
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU TẠI HÀN QUỐC Chương trình học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc - “PSDP-H Program” cho sinh viên/ Nghiên cứu sinh/ Postdoc là chương trình học bổng hợp...
> Xem thêm
Thông báo học bổng trao đổi Erasmus+ KA1 với Trường Đại học Trento – Ý
24 tháng 09, 2021
Phòng Hợp tác đối ngoại (HTĐN) thông báo học bổng Chương trình Erasmus+ Key Action 1 – hợp tác giữa trường Đại học Trento (Ý) và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Ủy Ban Châu Âu tài trợ...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + Key Action 1 - Trường ĐH OTH Regensburg (CHLB Đức)
20 tháng 09, 2021
Phòng HTĐN thông báo học bổng Erasmus + Key action 1 dành cho sinh viên Trường ĐH OTH Regensburg, CHLB Đức tiếp nhận. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1. Website Trường : ...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + Key Action 1 Trường ĐH Technical University of Munich (CHLB Đức)
20 tháng 09, 2021
Phòng HTĐN thông báo học bổng Erasmus + Key action 1 dành cho sinh viên Trường ĐH Technical University of Munich (TUM), CHLB Đức tiếp nhận. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1....
> Xem thêm
Tài trợ Nghiên cứu của Tổ chức Asahi Glass Foundation dành cho Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022
10 tháng 09, 2021
Tổ chức Asahi Glass Foundation đã hỗ trợ các dự án nghiên cứu ở nước ngoài tại Đại học Chulalongkorn (CU) ở Thái Lan (từ năm 1982), Viện nghiên cứu Institut Teknologi Bandung (ITB) ở Indonesia (từ...
> Xem thêm
1 2 3 ... 25 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội