Nhân vật & Sự kiện Nhân vật & Sự kiện

Sinh viên chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nhận chứng chỉ hoàn thành môn Cơ sở kỹ thuật mạng của GS. Trần Gia Phước, Nguyên phó hiệu trưởng trường Đại Học Wuerzbug, CHLB Đức ngày 1/3/2019

 

Sinh viên chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học Thiết kế đồ án của GS. Harald Wehnes, Đại học Wuerzburg, CHLB Đức vào ngày 15/03/2019