Ngoại ngữ

Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Giới thiệu trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
04 tháng 11, 2016
Trung tâm Ngoại ngữ (Center for Foreign Languages) được thành lập theo Quyết định số 2834/QĐ-ĐHBK-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội và bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2010....
> Xem thêm
1