Truy cập nội dung luôn

NGHIÊN CỨU

Với đội ngũ khoa học đông đảo về số lượng, mạnh về chất lượng và đa dạng về ngành nghề cùng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, ĐHBK Hà Nội đã và đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giới thiệu chung
>
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường ĐHBK Hà Nội với đặc thù là một trưởng công nghệ, đào tạo đa ngành đa lĩnh với chất lượng và trình độ cao; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo,...

> Xem chi tiết

Tạp chí khoa học công nghệ
>
Tiền thân của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các trường Đại học kỹ thuật là đặc san về Khoa học và Công nghệ. Ngày 10/6/1995 , tại trường ĐHBK Hà...

> Xem chi tiết

Phòng thí nghiệm lọc hóa dầu và vật liệu xúc tác hấp phụ
>
PTN CN Lọc Hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp phụ được tổ chức thành 4 phòng thí nghiệm: Phòng Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu khí Phòng Nghiên cứu đặc trưng vật...

> Xem chi tiết