Lịch công tác

Lịch công tác 36

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 08h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.Đ.Chính) họp trực tuyến với MagRabbit & Advisors (Hoa Kỳ). Mời Phòng HTĐN, BKHoldings cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318:  Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Đức Hiền,  đề tài: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất từ, từ điện trở của vật liệu perovskite kép Sr2FeMoO6 pha tạp La và Zn. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Do đang dịch COVID-19 không cho người ngoài tham dự.

THỨ 5

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Hằng,  đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu dẫn ion lithium trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein. Ngành: Kỹ thuật hóa học. Mã số: 9520301. Do đang dịch COVID-19 không cho người ngoài tham dự.

+ 08h30 tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. H.Q.Thắng, PGS. H.Đ.Chính) chủ trì Tọa đàm về Quy hoạch phát triển lĩnh vực KHCN: Năng lượng và Môi trường bền vững. TP: Viện trưởng/Giám đốc, Phó viện trưởng/Phó giám đốc các Viện và Trung tâm NC. Mời Lãnh đạo Phòng ĐT, PTDA, CSVC, TCKT, HTĐN, HCTH cùng dự. Tổ công tác xây dựng đề án và Phòng QLNC chuẩn bị.

+ 14h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì "Tập huấn cán bộ tham gia phỏng vấn Online thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng năm 2021". TP: Các thầy cô tham gia Hội đồng phỏng vấn từ các Viện cử đăng ký kíp Chiều. Phòng TS chuẩn bị.

THỨ 6
+ 9h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì "Tập huấn cán bộ tham gia phỏng vấn Online thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng năm 2021". TP: Các thầy cô tham gia Hội đồng phỏng vấn từ các Viện cử đăng ký kíp Sáng. Phòng TS chuẩn bị.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]:

  1. Bắt buộc thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K'' của Bộ Y tế  để giữ an toàn cho toàn Trường và Xã hội;
  2. Luôn cập nhật cácTHÔNG TIN & ĐỊA ĐIỂM DỊCH BỆNH MỚI PHÁT SINH tại https://ncov.moh.gov.vn/ hoặc ứng dụng Bluezone;
  3. Khi phát hiện có liên quan với F0, F1, F2, F3 hãy nhanh chóng khai báo y tế https://tokhaiyte.vn/ và cập nhật thông tin cho đơn vị tại  https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E. CHỦ ĐỘNG CÁCH LY & LÀM VIỆC TẠI NƠI CƯ TRÚ.
  4. Sinh viên cần làm thí nghiệm cấp thiết phải đăng ký trên https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ và có xác nhận của Thầy Cô hướng dẫn.