Lịch công tác

Lịch công tác 05

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 5 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 10h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Đ. Chính) chủ trì Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần  AIDEM, Nhật Bản. TP: Theo thư mời. Phòng HTĐN, CLA chuẩn bị. 

+14h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Đ. Chính) chủ trì họp Hội đồng xét cấp cơ sở cuộc thi SV Startup 2021. TP: Theo giấy mời. Phòng CTSV chuẩn bị.
THỨ 3
THỨ 4

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Huế, đề tài: Phát triển các thuật toán thông minh điều khiển chuyển động của hệ thống robot dạng tay máy đôi. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216.

THỨ 5
THỨ 6

+ 08h30 tại C1-222: Họp Hội đồng tuyển sinh Trường về Tổng kết Tuyển sinh năm 2021 và định hướng Tuyển sinh đại học năm 2022. TP: Các thành viên HĐ. Phòng TS chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Lý, đề tài: Xây dựng hệ điều khiển phụ tải nhiệt phục vụ vận hành tối ưu nhà máy nhiệt điện đốt than áp suất cận tới hạn. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]

  1. Chỉ sinh viên hiện đang có mặt trên địa bàn Hà Nội và tiêm đủ liều Vaccine mới đến Trường làm thí nghiệm, thực hành, thực tập, nghiên cứu, thi, bảo vệ khóa luận/đồ án/luận văn/luận án bởi nguy cơ rất lớn  bùng phát dịch COVID-19;
  2. Quét mã QR tại cổng Trường và cửa nơi làm việc bằng PC-Covid/SSKĐT, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi CBVC, sinh viên, khách đến Trường;
  3. Cập nhật số mũi tiêm Vaccine phòng Covid-19 trong website https://e.hust.edu.vn/ làm cơ sở cho các đợt tiêm & kế hoạch làm việc trong thời gian tới của CBVC, sinh viên.

 


Lịch công tác 05

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 5 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 10h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Đ. Chính) chủ trì Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần  AIDEM, Nhật Bản. TP: Theo thư mời. Phòng HTĐN, CLA chuẩn bị. 

+14h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Đ. Chính) chủ trì họp Hội đồng xét cấp cơ sở cuộc thi SV Startup 2021. TP: Theo giấy mời. Phòng CTSV chuẩn bị.
THỨ 3
THỨ 4

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Huế, đề tài: Phát triển các thuật toán thông minh điều khiển chuyển động của hệ thống robot dạng tay máy đôi. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216.

THỨ 5
THỨ 6

+ 08h30 tại C1-222: Họp Hội đồng tuyển sinh Trường về Tổng kết Tuyển sinh năm 2021 và định hướng Tuyển sinh đại học năm 2022. TP: Các thành viên HĐ. Phòng TS chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Lý, đề tài: Xây dựng hệ điều khiển phụ tải nhiệt phục vụ vận hành tối ưu nhà máy nhiệt điện đốt than áp suất cận tới hạn. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]

  1. Chỉ sinh viên hiện đang có mặt trên địa bàn Hà Nội và tiêm đủ liều Vaccine mới đến Trường làm thí nghiệm, thực hành, thực tập, nghiên cứu, thi, bảo vệ khóa luận/đồ án/luận văn/luận án bởi nguy cơ rất lớn  bùng phát dịch COVID-19;
  2. Quét mã QR tại cổng Trường và cửa nơi làm việc bằng PC-Covid/SSKĐT, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi CBVC, sinh viên, khách đến Trường;
  3. Cập nhật số mũi tiêm Vaccine phòng Covid-19 trong website https://e.hust.edu.vn/ làm cơ sở cho các đợt tiêm & kế hoạch làm việc trong thời gian tới của CBVC, sinh viên.