Lịch công tác

Lịch công tác 02

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 2 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2
THỨ 3

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS H.Q. Thắng) chủ trì Họp phát triển 5 chương trình tích hợp ELITECH. TP: Theo giấy mời.. Phòng ĐT và Ban điều phối Dự án ELITECH chuẩn bị.

+ 09h30 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp Công ty Ericsons (Thụy Điển).

+ 14h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V. Phong) chủ trì Họp tổ công tác đổi mới hoạt động Tạp chí khoa học và công nghệ. TP: Theo quyết định, Ban trị sự Tạp chí.
THỨ 4

+ 14h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp tham tán ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam.

+ 14h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Nguyễn Thị Kim Chi,  đề tài: Nghiên cứu tổng hợp bột huỳnh quang phát ánh sáng vùng đỏ trên cơ sở các oxit kim loại pha tạp ion kim loại chuyển tiếp Mn4+ và Cr3+ nhằm ứng dụng trong chiếu sáng rắn. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
THỨ 5

+ 10h00 tại C1-213: BGH (PGS H.Q. Thắng) chủ trì tiếp Đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, HCTH chuẩn bị.

+ 15h00 tại Hội trường C2: Lễ công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kính mời: Đảng ủy trường, Hội đồng trường, BCH Công đoàn trường, TV Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên tới dự. Phòng TCCB, HCTH, CTSV, ĐTN chuẩn bị.

THỨ 6

+ 08h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Trần Quốc Hải,  đề tài: Tổng hợp xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình từ nguồn bã tảo, ứng dụng để chuyển hóa dầu lanh thành biokerosen. Ngành: Kỹ thuật hóa học Mã số: 9520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 08h30 tại C10-408: BGH (PGS H.Q. Thắng) chủ trì Lễ khai giảng khóa đào tạo Công nghệ Nhà máy điện Hạt nhân. Mời đại diện phòng ĐT, QLNC cùng dự. Phòng HTĐN, Viện VLKT chuẩn bị.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
+ 08h30 tại Hội trường C2: Hội nghị biểu dương các cháu học sinh giỏi là con cán bộ viên chức năm học 2019-2020. TP: Theo giấy mời. Công đoàn Trường chuẩn bị.
 

NHẮC VIỆC: