Thông báo

Quay lại

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 (đợt 2)

I. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 
II. Hình thức và thời gian đào tạo
 • Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường ĐHBK HN trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
 • Thời gian đào tạo: 3 năm đối với thí sinh có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với thí sinh có bằng đại học.
III. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 130 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu cho mỗi ngành tuyển sinh được Hội đồng tuyển sinh Sau đại học quyết định dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các ngành và năng lực đào tạo các ngành của nhà trường.
 
IV. Điều kiện dự tuyển: 
1. Có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
Lưu ý: Nếu bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải có xác nhận bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 
3. Về ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;  
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 
 • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 
 • Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm b nêu trên khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm c nêu trên khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng tham chiếu trong Phụ lục 2) theo quy định tại điểm a nêu trên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  
 • Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ để học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
V. Hồ sơ dự tuyển
1. Hồ sơ (theo mẫu) gồm có:
 • Đơn xin dự tuyển. 
 • Lý lịch khoa học.
 • Bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm của cả hai bậc Đại học và Cao học.
 • Xác nhận bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
 • Văn bằng hoặc chứng nhận ngoại ngữ.
 • Đề cương NC có chữ ký của người hướng dẫn (6 bản): Đề cương nghiên cứu trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu (Tổng quan về nghiên cứu liên quan, lý do chọn hướng/chủ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến).
 • Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh.
 • Thư giới thiệu: Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.  
 • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
 • Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (6 bộ).
 
2. Về thời gian
- Đăng ký dự tuyển online từ ngày 4/6/2018 tại website: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=77
- Lệ phí xét hồ sơ: 200.000 đồng. 
- Nộp hồ sơ và lệ phí: sau khi đăng ký dự tuyển online, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và lệ phí từ ngày 23/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018 tại Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Thời gian xét tuyển NCS: từ ngày 17/09/2018 đến hết ngày 21/09/2018.
VI. Thông tin liên hệ
 •      Viện Đào tạo Sau đại học, Trường ĐHBK Hà Nội
 •      Địa chỉ: Nhà C1- Phòng 315
 •      Điện thoại: 024 - 38692115 nối máy 110, 111
 •      Website: http://sdh.hust.edu.vn 

Thông tin các ngành tuyển sinh xem TẠI ĐÂY


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
17
Hội thảo tuyển dụng công ty Daizo Tec