Thông báo

Quay lại

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình Phát triển Vật lý dành cho giảng viên trẻ (dưới 35 tuối)

Công văn số 2467/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/6/2018 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình Phát triển Vật lý dành cho giảng viên trẻ (dưới 35 tuối) (được phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Các cá nhân, đơn vị xem xét đăng ký tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông báo ở file đính kèm).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ, ĐHBK HN trước 11 giờ 00 ngày 12/7/2018 (thứ năm).

Tệp đính kèm:


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
17
Hội thảo tuyển dụng công ty Daizo Tec