Sự kiện

Quay lại

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong quý 3 và 4 năm 2020

  1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng vào ngày thứ 2 tuần cuối hàng tháng (trong quý 3 và 4 năm 2020 là ngày 27/7, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 28/12).

+ Thời gian: 14h30 – 16h30;

+ Địa điểm: Phòng họp C2-211, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

  1. Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra - Pháp chế vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

+ Thời gian: từ 9h00 đến 11h00 trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6;

+ Địa điểm: phòng C2-217, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội