Sinh viên

Quay lại

Đăng ký mạng lưới CSV Bách Khoa

Đăng ký thành viên mạng lưới CSV Bách Khoa tại webiste chính thức của Mạng lưới  http://alumni.hust.edu.vn/dang-ky

Ngoài ra các thế hệ sinh viên Bách Khoa có thể kết nối với nhau qua kênh  Facebook Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST Alumni) tại: https://www.facebook.com/hust.alumni/ 

FB chính thức dành cho các thế hệ sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, được ra đời với mục đích 
• Xây dựng kênh thông tin kết nối, chia sẻ thông tin giữa các thế hệ cựu sinh viên
• Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành từ những ngày đầu mới thành lập Trường; 
• Giúp cựu sinh viên cập nhật, theo dõi các hoạt động, các bước phát triển của Trường
• Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên Bách Khoa; 
• Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên đang theo học tại Trường;


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội