Truy cập nội dung luôn

Phòng Hợp tác đối ngoại

Sứ mạng:

Phát triển và khai thác nguồn lực mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước với các đối tác giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; tư vấn chính sách cho Ban Giám hiệu và hỗ trợ hoạt động hợp tác đối ngoại của các đơn vị.

Liên hệ

Phòng Hợp tác đối ngoại – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Email        : htdn@hust.edu.vn

Facebook : External Affairs Office – Hanoi University of Science and Technology

Điện thoại: (+84) 24 3869 3796

Tin tức

 

Các sự kiện hợp tác - đối ngoại, thông tin học bổng, hội thảo – hội nghị tại HUST

 

TÌM HIỂU THÊM

Mạng lưới đối tác

 

Các đối tác học thuật, doanh nghiệp thân thiết với HUST

 

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Hoạt động hợp tác

 

Các dự án hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên với đối tác của HUST

 

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI