Trang chủ > Sinh viên > Sinh viên tương lai > Học bổng học phí

Học bổng học phí

học bổng - học phí học bổng - học phí

Hàng năm, Trường ĐHBK Hà Nội đều có chính sách học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc – là nguồn động viên để sinh viên phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong học tập. Nhiều học bổng đến từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách về miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho tất cả sinh viên thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định hiện hành và hỗ trợ thực hiện các thủ tục để sinh viên vay vốn, trang trải chi phí học tập. Mức học bổng hàng năm lên đến 20 tỉ đồng.

Hiện tại, so với các trường đại học công lập đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, công nghệ mức học phí của Trường ĐHBK Hà Nội đang được quy định ở mức thấp.