Truy cập nội dung luôn
 
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, tình nguyện, học tập - NCKH theo các ban chuyên môn của Đoàn trường hoặc tại Liên chi đoàn các Viện và các chi đoàn lớp sinh viên

  • Hỗ trợ tư vấn cho Hội sinh viên - Sinh viên về phương pháp học tập, đời sống (nhà trọ, gia sư,..). Phát triển công tác học tập, nghiên cứu khoa học của Hội viên - Sinh viên.

  • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên với Nhà trường và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên - Sinh viên và tổ chức Hội (tình nguyện, văn hóa, thể thao, câu lạc bộ sở thích).

 
Văn nghệ - Thể thao

Tình nguyện Tình nguyện

Tình nguyện
Giới thiệu mạng lưới CSV Bách Khoa
>
Với mong muốn kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng phát triển, phát huy những giá trị truyền thống BÁCH KHOA, Trường ĐHBK Hà Nội chính thức ra mắt “Mạng lưới Cựu sinh...

> Xem chi tiết

Đăng ký mạng lưới CSV Bách Khoa
>
Đăng ký thành viên mạng lưới CSV Bách Khoa tại webiste chính thức của Mạng lưới   http://alumni.hust.edu.vn/dang-ky Ngoài ra các thế hệ sinh viên Bách Khoa có thể kết nối với nhau...

> Xem chi tiết

Tin tức
>
BK Fund nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ kết hợp với phong trào khởi nghiệp quốc gia hiện nay. Đại học Bách Khoa Hà Nội hôm nay công bố điều lệ thành lập Quỹ BK Fund...

> Xem chi tiết