Hoạt động Nghiên cứu & Sáng tạo

HĐ Nghiên cứu & Sáng tạo HĐ Nghiên cứu & Sáng tạo

Hoạt động khoa học và sáng tạo dành cho sinh viên là một trong những tâm điểm quan trọng trong mục tiêu đào tạo và nghiên cứu của nhà Trường. Từ năm học 2016, hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong sinh viên được đặc biệt chú trọng bởi chuỗi các hoạt động lý thú:

  1. Câu lạc bộ nghiên cứu và sáng tạo: Hỗ trợ chuyên môn và cơ sở vật chất cho sinh viên tham gia và thực hiện nghiên cứu xung quanh các chủ đề, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu và sáng tạo đặc trưng của ngành nghề
  2. Các cuộc thi sáng tạo thường niên: Là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích tính sáng tạo trong sinh viên, khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực, rèn luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực và quản lý đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp.
  3. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên: Sinh viên theo đuổi những đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên nhiệt huyết giúp sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”.