ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS

• Dự án ECORED (European quality COurse system for Renewable Energy Development) là Dự án Xây dựng các khóa đào tạo mới về Năng lượng tái tạo theo chuẩn Châu Âu tại Việt Nam thuộc Chương trình Erasmus+ Key Action 2 (Hợp phần Nâng cao Năng lực giáo dục đại học) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ với tổng ngân sách được phê duyệt là 970.000 Euro (hơn 23 tỷ đồng), nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Châu Âu và Việt Nam. Tham gia Dự án gồm 3 trường đại học kỹ thuật trọng điểm của Việt Nam là Đại học Bách Khoa Hà Nội (trường điều phối tại Việt Nam), Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và 3 trường đại học Châu Âu gồm Đại học Sapienza Roma – UNIROMA1, Cộng hòa Ý (trường Điều phối tại Châu Âu); Đại học Síp – UCY, Cộng hòa Síp và Đại học Jagiellonian – JU, Ba Lan.

•  Dự án ONE MORE STEP (viết tắt OMS) là dự án hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus Action 2 (EMA2), do ĐH Trento, CH Ý làm điều phối viên cùng với tập thể 23 trường đại học thành viên (chính thức và dự khuyết) của châu Âu và châu Á, 02 mạng lưới và 3 tổ chức phi chính phủ. Trường ĐHBK Hà Nội là thành viên dự án này.

Dự án OMS trong khuôn khổ EM ECW nhằm mục đích thúc đẩy một cách toàn diện, sâu sắc hơn mối quan hệ và hợp tác giữa các nhà khoa học, các thành phần kinh tế và công nghiệp và các quỹ xã hội của các nước tham gia.

Website: https://www.one-more-step.eu/en/