dự án quốc tế dự án quốc tế

Mở rộng và tăng cường hợp tác, trao đổi với các đơn vị, tổ chức quốc tế là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của Trường ĐHBK Hà Nội. Các hoạt động hợp tác và đối ngoại của Trường được tiến hành đồng bộ trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và trải rộng trên các lĩnh vực chuyên môn của Trường.

Hợp tác quốc tế đã đem lại các dự án quốc tế được đầu tư lớn về đào tạo như Dự án Phát triển các Trường Đại học Kỹ thuật Đông Nam Á (AUN/SEED-Net), dự án ERASMUS MUNDUS (Dự án ECOREDdự án ONE MORE STEP). Hay các dự án từ các nguồn ODA, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, điển hình trong số đó là các dự án “Thiết lập hệ thống chu trình Carbon bằng cao su tự nhiên (ESCANBER)” (JST-JICA), dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải” (KOICA”, dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam” (ODA Ấn Độ).

Ngoài ra, rất nhiều các đề tài nghiên cứu quốc tế cũng được thực hiện trong khuôn khổ các chương trình hợp tác VLIR (Vương quốc Bỉ), DFG, BMBF (CHLB Đức), Newton Fund (Anh). FP7 Horizon 2020 (EU), JAXA (Nhật), NASA (Mỹ)..., góp phần nâng cao năng lực NCKH và tạo ra các nhóm nghiên cứu mạnh trong xu thế hội nhập quốc tế.

Kết quả này cũng thể hiện qua việc Trường được SCImago xếp hạng là tổ chức NCKH đứng đầu Việt Nam trong năm 2014 và 2016.

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN