Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Kỹ thuật ô tô (Mã xét tuyển: TE-E2)

Cơ hội học bổng và du học

Sinh viên có cơ hội nhận nguồn học bổng của Trường ĐHBK và 05 suất học bổng của Viện Cơ khí động lực, 03 suất học bổng thực tập nước ngoài và số kỹ sư được giới thiệu làm việc, học tập tại các doanh nghiệp, trường đại học ở Nhật Bản/năm: 20-30