Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Công nghệ Thông tin Việt Nhật (Mã xét tuyển: IT-E6)

 

Cơ hội học bổng và du học

Sinh viên có cơ hội nhận học bổng Trường, tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học Nhật Bản hoặc thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản,