Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Kỹ thuật Y sinh (Mã xét tuyển: ET-E5)

Cơ hội học bổng và du học

Sinh viên có cơ hội nhận hỗ trợ học tập của trường, từ các doanh nghiệp và các trường Đại học quốc tế là đối tác của Viện Điện tử- Viễn thông.

20% sinh viên tốt nghiệp với lợi thế về trình độ tiếng Anh còn có nhiều cơ hội xin học bổng du học tại  Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc …