Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Kỹ thuật vật liệu  (Vật liệu thông tin và nano) (Mã xét tuyển: MS-E3)

 

Cơ hội du học và học bổng

- Trung bình có hơn 30% sinh viên mỗi khoá sau tốt nghiệp đã nhận được học bổng du
học tại các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Canada…
- Các vị trí kỹ sư, nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu hoặc trong các trung tâm R&D của các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia.