Trang chủ > Sinh viên > Hoạt động Nghiên cứu & Sáng tạo > Câu lạc bộ Nghiên cứu & Sáng tạo

Câu lạc bộ Nghiên cứu & Sáng tạo

CLB Nghiên cứu & Sáng tạo CLB Nghiên cứu & Sáng tạo

1. BK-AMC: Câu lạc bộ Máy nông nghiệp - Cơ khí

2. HUST-SMARTCAR: Câu lạc bộ Mô hình ô-tô thông minh - Cơ khí động lực

3. BK-UAV: Câu lạc bộ Thiết bị tự hành không người lái - Cơ khí động lực

4. AI-CLUB: Câu lạc bộ AI Club - CNTT&TT

5. GW Club: Câu lạc bộ Chiến binh xanh - KH&CNMT

6. GFC: Câu lạc bộ G - Food Club - CNSH&CNTP

7. SEP: Club Câu lạc bộ Thiết bị dạy học - Vật lý kỹ thuật