Cấp bằng

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
23 tháng 12, 2016
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY   Danh sách cấp bằng tốt nghiệp Hệ CĐ 2007-2008 Xem tại đây Danh...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy kỳ 20153
30 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2015 3  tháng 11/2016)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
DANH SÁCH CẤP BẰNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
21 tháng 11, 2016
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Danh sách cấp bằng tốt nghiệp hệ ĐHCQ 1965-1975 Xem tại đây ...
> Xem thêm
Thông báo kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20153
27 tháng 10, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2015 3. Danh sách sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20153 (cập nhật ngày 16/11/2016) xem tại đây ...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
03
Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019-2020 (3-5/6/2020)